Széchényi 2020

Élelmiszerbiztonság és gasztronómia vonatkozású egyetemi együttműködés DE-SZTE-EKF-NYME

TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0014


Célok

TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV: Élelmiszerbiztonság és gasztronómia vonatkozású egyetemi együttműködés, DE-SZTE-EKF-NYME


Jelen pályázat az élelmiszerbiztonság és gasztronómia szakterületre irányul. A szakterületre vonatkozóan jelen projektben a felsőoktatási képzési, képzésszolgáltatási és szakmai szolgáltatási fejlesztésekre fókuszálunk, amelynek eredményei más területeken is hasznosulnak, mint például a szakképzés és felnőttképzés, a vállalkozásfejlesztés, az iparági K+F+I.

A projekt céljait több szinten értelmezzük:

• Nemzetgazdasági szint: A projekt célja olyan együttműködés kialakítása, amely az élelmiszer-ágazati munkaerőpiac (a hazai agrárium és élelmiszeripar, elsősorban kis és közepes vállalkozásai) igényeihez illeszkedő szakemberképzést, K+F szolgáltatásokat és az ágazat számára stratégiai elemzéseket nyújt.
• Ágazati szint: A projekt célja a gazdaság és a társadalom igényeihez alkalmazkodó élelmiszeripari és gasztronómiai képzések kialakítása, optimálása, továbbá egy egységes képzési, szolgáltatási feltételrendszer fejlesztése a hazai élelmiszeripari vállaltok igényeihez illeszkedő, a hazai felsőoktatásban az élelmiszer ágazat területéhez kapcsolódó egyetemek/főiskolák tevékenységeinek összehangolásával.
• Intézményi szint: A projekt célja az együttműködésben résztvevő négy felsőoktatási intézmény (Debreceni Egyetem, Szegedi Tudományegyetem, Eszterházy Károly Főiskola, Nyugat-magyarországi Egyetem) lehetőségeinek optimális kihasználása, az együttműködésből adódó előnyök maximális kihasználása, a működési hatékonyság javítása, a partnerek ágazati tevékenységében a jövőre vonatkozóan a párhuzamos kapacitások kiépítésének elkerülése.

 

A pályázati célok részletesebben az alábbiak szerint foglalhatók össze:

• Négy felsőoktatási intézmény (Debreceni Egyetem, Szegedi Tudományegyetem, Eszterházy Károly Főiskola, Nyugat-magyarországi Egyetem) egy élelmiszerbiztonság-gasztronómia együttműködés keretében létrehozza az Élelmiszerkutató, marketing és szolgáltató tudásközpontot (ÉKMSZ)

 

 

Az ÉKMSZ szolgáltatási tevékenysége az előzetes felméréseink szerint a következő területek terjed ki:

 

• Analitika és mikrobiológia.
• Arculattervezés, grafika.
• Élelmiszertechnológia.
• Humán vizsgálatok.
• Rendezvényszervezés.
• Minőségbiztosítás.
• Oktatás, továbbképzés.
• Pályázatkészítés.
• Piackutatás.
• Szabadalmi és iparjogvédelmi ügyek.
• Termékfejlesztés.
• Vállalkozási tanácsadás.


• A résztvevők fejlesztik, valamint intézményen belül összehangolják az élelmiszer-ágazathoz kapcsolódó képzéseiket, képzési anyagaikat, fejlesztik saját képzési rendszerüket a hálózatosodás és az integráció jegyében.


• A hallgatók támogatása a diploma megszerzése után sem szűnik meg, az ágazati együttműködésen alapuló karrierszolgáltatás révén segítséget kapnak az elhelyezkedéshez, az egyetemmel pedig továbbra is tarthatják a kapcsolatot a volt diákok a pályáját nyomon követő Alumni Központ támogatásával.


• Megvalósul az ágazati tárgyakat oktató képzők képzése, belső (egyes esetekben külföldi oktatók bevonásával) vagy külső képzési programokon, emellett kidolgozásra kerül az oktatók-kutatók képzési portfóliója.


• Emellett erősítik az ágazat nemzetközi ismertségét, nemzetközi együttműködések (PR, marketing, képzési programok) megvalósításával, amelyben valamennyi konzorciumi partner érdekeit is kölcsönösen képviselik.


• Megvalósul a szoftverbeszerzés költséghatékonyságának optimalizálása, licencek, támogatás (support) és disztribúció beszerzése. A fenti területekhez, továbbá a kötelező intézményi Fejlesztési Tervek végrehajtásához kapcsolódó szervezeti hatékonyság mérése, értékelése, elemzése.

 

Célcsoportok

 

A projekt közvetlen (elsődleges) célcsoportjai:

 

1. felsőoktatási hallgatók,
2. felsőoktatási oktatók, kutatók,
3. felsőoktatási intézmények egyéb munkatársai.

 

A pályázó konzorcium emellett azonosított egy közvetett (másodlagos) célcsoportot is:


1. ágazati intézmények és vállalkozások,
2. nemzetközi partnerek,
3. potenciális hallgatók (felsőoktatási és felnőttképzési).

 

A pályázat eredményekén az élelmiszerbiztonság és gasztronómia témakörében jelentős eredményeket várunk úgy az intézményi együttműködésben, mint a kutatás, a marketingtevékenység és az oktatás területén, valamint a piaci alapú szolgáltató tevékenység fejlesztése kapcsán.

 


< Vissza