Széchényi 2020

Élelmiszerbiztonság és gasztronómia vonatkozású egyetemi együttműködés DE-SZTE-EKF-NYME

TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0014


Összefoglaló

TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV: Élelmiszerbiztonság és gasztronómia vonatkozású egyetemi együttműködés, DE-SZTE-EKF-NYME


TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV: Élelmiszerbiztonság és gasztronómia vonatkozású egyetemi együttműködés, DE-SZTE-EKF-NYME

 

A projekt négy hazai felsőoktatási intézmény által alkotott konzorcium keretében valósul meg. A konzorcium tagjai:


• Debreceni Egyetem (konzorciumvezető);
• Szegedi Tudományegyetem;
• Eszterházy Károly Főiskola;
• Nyugat-magyarországi Egyetem

 

A megvalósítás időszükséglete 24 hónap, amely terv szerint 2013. március 15-től 2015. március 14-ig tart.

Jelen pályázat az élelmiszerbiztonság és gasztronómia szakterületre irányul. A szakterületre vonatkozóan jelen projektben a felsőoktatási képzési, képzésszolgáltatási és szakmai szolgáltatási fejlesztésekre fókuszálunk, amelynek eredményei más területeken is hasznosulnak, mint például a szakképzés és felnőttképzés, a vállalkozásfejlesztés, az iparági K+F+I.

 

A konzorcium tagjai egy élelmiszerbiztonság-gasztronómia együttműködés keretében létrehozzák az Élelmiszerkutató, marketing és szolgáltató tudásközpontot (ÉKMSZ). Az ÉKMSZ rendelkezni fog fejlett informatikai (nyilvántartási/tudásmenedzsment, tájékoztató és folyamatkövetési) rendszerekkel, amelyek lehetővé teszik a partnerek ágazati kutatási kapacitásainak összehangolását, a gyakorlati képzések színvonalának emelését, a munkaerő-piaci előrejelzések és preferenciák szisztematikus megismerését. Ez a központ jelenti majd a kapcsolódási pontot a partnerek vállalati együttműködéseire vonatkozóan. A központ kialakítja kapcsolódását a hungarikum minősítési rendszerhez és további fejlesztési irányokat dolgoz ki, valamint kezdeményezi a hálózatosodást az élelmiszer-biztonságért felelős szervezetekkel.

 

Az ÉKMSZ tevékenysége három fő terület köré csoportosul:
• Marketing;
• Élelmiszer-kutatás;
• Oktatás

 

A központ legfontosabb működési területei:
• Működési struktúra kialakítása.
• Komplex informatikai háttér kialakítása a legfontosabb területre kiterjedő modullal.
• Az élelmiszeripari KKV szektor igényei szerint kialakított adatgyűjtések lebonyolítása.
• Stratégiai irányok meghatározását segítő elemzések készítése.
• Komplex innovációs szolgáltatások kialakítása.
• Az információk felhasználását segítő tanácsadási szolgáltatás kialakítása.
• Speciális szakértői tudás, szakterületi kompetencia és szolgáltatások elérhetővé tétele a kisvállalatok számára.
• Professzionális piackutatói szolgáltatások elérhetőségének kialakítása a kisvállalatoknak megfelelő árszinten.
• Felnőttképzési szolgáltatások kialakítása.

 

Az ÉKMSZ szolgáltatási tevékenysége az előzetes felméréseink szerint a következő területek terjed ki:
• Analitika és mikrobiológia.
• Arculattervezés, grafika.
• Élelmiszertechnológia.
• Humán vizsgálatok.
• Rendezvényszervezés.
• Minőségbiztosítás.
• Oktatás, továbbképzés.
• Pályázatkészítés.
• Piackutatás.
• Szabadalmi és iparjogvédelmi ügyek.
• Termékfejlesztés.
• Vállalkozási tanácsadás.

 

A stratégiai célkitűzés eléréséhez 9 tevékenységcsoportot alakítottunk ki, összesen több mint négyszáz tevékenységgel:


• Szervezeti átalakítás, szervezetfejlesztés
• Képzési programok komplex, minőségi fejlesztése az élelmiszergazdaság területén
• Hálózatfejlesztés felsőoktatási intézmények között
• Az élelmiszer-biztonság és gasztronómia területéhez kapcsolódó ágazati együttműködésen alapuló nemzetközi kapcsolatok fejlesztése
• Az élelmiszer-biztonság és gasztronómia területéhez kapcsolódó ágazati együttműködésen alapuló karrierszolgáltatás fejlesztése és új szolgáltatások kidolgozása
• Az élelmiszer-biztonság és gasztronómia területéhez kapcsolódó ágazati együttműködésen alapuló mentorszolgáltatások fejlesztése
• A felsőoktatás vidék- és területfejlesztési funkciójának erősítése, különös tekintettel a kistérségi együttműködésre
• IFT végrehajtásához kapcsolódó értékelési rendszer kidolgozása, bevezetése
• K+F+I+O együttműködés fejlesztése az élelmiszergazdaság területén, különös tekintettel az élelmiszerbiztonság és gasztronómia vonatkozásaiban.

 

A projekt legjelentősebb számszerűsített adatai:
• A projekt keretében létrehozunk egy új közösen működtetett Központot.
• A projektben tervezett összes megvalósításra kerülő önállóan megtervezett tevékenységek (alprojekt) száma több mint 400 db.
• A projektben kidolgozott oktatási anyagok (hagyományos vagy elektronikus jegyzet, blended tananyag) száma 146.
• A projektbe egy LHH térségben működő szervezetet is bevonunk.
• A projekt keretében kidolgozunk egy a hungarikum védjegyhez kapcsolódó jelölést.
• A projekt keretében kialakításra kerülő ágazati jelentőségű adatbázisok száma, 40 db.
• A partnerek közös használatára kialakított, ágazati felhasználású kutatást és nyilvántartást segítő rendszerek száma, 3db.
• Több mint 20 külföldi partnerszervezettel kerül sor szoros kapcsolatok kialakítására.
• Több mint 40 szakmai együttműködő partner kerül bevonásra.
• Kb. 200 szakember fog közreműködni a projekt megvalósításában.

 

A projekt közvetlen (elsődleges) célcsoportjai:
1. felsőoktatási hallgatók,
2. felsőoktatási oktatók, kutatók,
3. felsőoktatási intézmények egyéb munkatársai.

 

A pályázó konzorcium emellett azonosított egy közvetett (másodlagos) célcsoportot is:
1. ágazati intézmények és vállalkozások,
2. nemzetközi partnerek,
3. potenciális hallgatók (felsőoktatási és felnőttképzési).

 

A pályázat eredményekén az élelmiszerbiztonság és gasztronómia témakörében jelentős eredményeket várunk úgy az intézményi együttműködésben, mint a kutatás, a marketingtevékenység és az oktatás területén, valamint a piaci alapú szolgáltató tevékenység fejlesztése kapcsán.


< Vissza