Széchényi 2020

Élelmiszerbiztonság és gasztronómia vonatkozású egyetemi együttműködés DE-SZTE-EKF-NYME

TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0014


Tevékenységek

TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV: Élelmiszerbiztonság és gasztronómia vonatkozású egyetemi együttműködés, DE-SZTE-EKF-NYME


A stratégiai célkitűzés eléréséhez 9 tevékenységcsoportot alakítottunk ki:

1. Szervezeti átalakítás, szervezetfejlesztés
2. Képzési programok komplex, minőségi fejlesztése az élelmiszergazdaság területén
3. Hálózatfejlesztés felsőoktatási intézmények között
4. Az élelmiszer-biztonság és gasztronómia területéhez kapcsolódó ágazati együttműködésen alapuló nemzetközi kapcsolatok fejlesztése
5. Az élelmiszer-biztonság és gasztronómia területéhez kapcsolódó ágazati együttműködésen alapuló karrierszolgáltatás fejlesztése és új szolgáltatások kidolgozása
6. Az élelmiszer-biztonság és gasztronómia területéhez kapcsolódó ágazati együttműködésen alapuló mentorszolgáltatások fejlesztése
7. A felsőoktatás vidék- és területfejlesztési funkciójának erősítése, különös tekintettel a kistérségi együttműködésre
8. IFT végrehajtásához kapcsolódó értékelési rendszer kidolgozása, bevezetése
9. K+F+I+O együttműködés fejlesztése az élelmiszergazdaság területén, különös tekintettel az élelmiszerbiztonság és gasztronómia vonatkozásaiban

 

1. Szervezeti átalakítás, szervezetfejlesztés

Tervezett tevékenységek:
• A kutatási infrastruktúra összehangolása és közös fejlesztése a hatékonyság növelése és közös K+F+I projektek feltételeinek megteremtése céljából.
• Adatbázis szervezése a kutatás koordináció segítésére (pl. publikációk, szellemi termékek).
• Ágazati együttműködéshez kapcsolódó szervezetátvilágítás.
• Ágazati kommunikációs stratégia és tevékenységek kialakítása.
• Ágazati tudástranszfer-tevékenységek támogatása, fejlesztése.
• Az intézményi TTI-k, RET-ek, KKK-k, egyéb kutatóhelyek tevékenységeinek ágazati összehangolása.
• Gyakorlati képzőhelyekkel való ágazati együttműködés megalapozása.
• Gyakorló szakemberek részvétele képzésekben.
• Informatikai, információgazdálkodási szolgáltatások.
• Irányítás összehangolása, korszerűsítése (IT rendszerek összehangolása, fejlesztése, kontrolling és teljesítménymenedzsment rendszerek átalakítása).
• Képzésfejlesztés, képzések összehangolása, közös akkreditációs eljárások.
• Kommunikációs és marketing együttműködések.
• Minőségbiztosítás, minőségfejlesztési együttműködés.
• Munkaerő-piaci kereslet ágazati együttműködés keretében történő becsatornázása lehetőségei a képzések szervezésébe.
• Munkaerő-piaci szereplők részvétele a képzési stratégiák kialakításában.
• Párhuzamos oktatási, kutatási, szolgáltatási tevékenységek, kapacitások optimalizálása, erőforrások kihasználtságának javítása.
• Szervezetfejlesztés (intézményi és együttműködési stratégia illetve szervezeti működési koncepció kialakítása, szervezeti struktúra átalakítása, költségracionalizálás).
• A projekt keretében létrehozzuk az „Élelmiszerkutató, marketing és szolgáltató tudásközpont"-ot (ÉKMSZ), amely a partnerek közös szolgáltatási szervezetévé fog válni, és amely a partnerek közös ágazati tudásklasztereként fog a működni a fenntartási időszakban.

 

2. Képzési programok komplex, minőségi fejlesztése az élelmiszergazdaság területén

Tervezett tevékenységek:
• Ágazati munkaerő-piaci igényekre koncentráló képzések, tréningek, intézményi humánerőforrás fejlesztése.
• Közös e-learning vagy blended típusú képzések, tárgyak kidolgozása, adaptálása és lebonyolítása, kapcsolódó tananyagfejlesztés, tananyag beszerzés; közös tananyag és taneszköz fejlesztés, tartalom megosztás kiépítése.
• Gyakorlati képzések és külső – belső képzési helyek megszervezése ágazati együttműködés keretében.
• Közös képzések feltételrendszerének megteremtése ágazati igények alapján.
• Lineáris képzési szerkezet összehangolása.
• Oktatók-kutatók képzési portfoliójának kidolgozása és az ehhez kapcsolódó képzők képzése programok kialakítása és lebonyolítása a felsőoktatási és felnőttképzési pedagógia fejlesztése érdekében.
• Kapcsolódó betanítás, képzés, tréning.
• Az adott ágazati együttműködéshez kapcsolódóan Térségi Integrált Szakképző Központokkal (TISZK) közös képzésfejlesztések, vagy TISZK-ek számára nyújtott képzési szolgáltatások fejlesztése.

 

3. Hálózatfejlesztés felsőoktatási intézmények között

Tervezett tevékenységek:
• Régión belüli és azon túli (hazai és külföldi) partnerekkel történő együttműködés fejlesztése.
• Regionális, szomszédos régiók közötti és határon átnyúló együttműködések kialakítása.
• Tudásklaszter létrehozása és működtetése.

 

4. Az élelmiszer-biztonság és gasztronómia területéhez kapcsolódó ágazati együttműködésen alapuló nemzetközi kapcsolatok fejlesztése

Tervezett tevékenységek:
• Nemzetközi szolgáltatásfejlesztés megalapozása
• Nemzetközi képzési tartalmak, szolgáltatások kialakítása, fejlesztése
• Nemzetközi képzési környezet fejlesztése
• Intézmények külföldiek körében történő népszerűsítése
• Nemzetközi együttműködések kialakítása, hálózatosodás

 

5. Az élelmiszer-biztonság és gasztronómia területéhez kapcsolódó ágazati együttműködésen alapuló karrierszolgáltatás fejlesztése és új szolgáltatások kidolgozása

Tervezett tevékenységek:
• Hallgatói életutat támogató szolgáltatások fejlesztése
• Felsőoktatás, munkaadók és hallgatók közötti együttműködés fejlesztése újszerű tanulmányi programok bevezetésén keresztül
• Alumni rendszer fejlesztése
• Felnőttképzési célcsoport bővítés, alumni tagok számára nyújtott karrierszolgáltatások, az intézménynél diplomát szerzett külföldi hallgatók révén az intézmény nemzetközi marketingjének alakítása.
• Öregdiák adatbázis továbbfejlesztése
• Szakmai rendezvények szervezése
• Az intézményi hallgatói karrier, alumni, valamint tanácsadói szolgáltatási tevékenység módszertani leírás kialakítása, validálása és külső-, valamint belső minőségbiztosításának kidolgozása
• Felsőoktatási intézményi karrierirodák közös szakterületi szolgáltatásfejlesztése és minőségbiztosítási rendszerének fejlesztése
• Felsőoktatási intézményi karrierirodák intézményi szintű szervezetfejlesztése és szervezeti integrációja

 

6. Az élelmiszer-biztonság és gasztronómia területéhez kapcsolódó ágazati együttműködésen alapuló mentorszolgáltatások fejlesztése

Tervezett tevékenységek:
• HHH, HH és roma hallgatók mentori és segítő rendszerének fejlesztése, a felsőoktatási intézménybe felvételt nyert hátrányos helyzetű, hallgatók beilleszkedésének elősegítése, szolgáltatások nyújtása és fejlesztése.
• A mentorszolgáltatásokhoz eléréshez kapcsolódó okostelefon és web2 alkalmazások fejlesztése.

 

7. A felsőoktatás vidék- és területfejlesztési funkciójának erősítése, különös tekintettel a kistérségi együttműködésre

Tervezett tevékenységek:

• A kistérség településein számottevő egyéni és közösségi teljesítmények, erőforrások feltárása.

• A kistérség helyi termékeinek és turisztikai vonzerőinek feltárása, fejlesztése.
• OTDK-, illetve szakdolgozatok írása a kistérséghez kapcsolódóan.
• Szakmai gyakorlatok szervezése a kistérséghez kapcsolódóan.

 

8. IFT végrehajtásához kapcsolódó értékelési rendszer kidolgozása, bevezetése

Tervezett tevékenységek
• Munkaerő-piaci visszajelzések, az intézményi évenkénti rendszeres diplomás pályakövetési kutatások eredményei alapján az intézmény képzési és szolgáltatási portfóliójának fejlesztése. A Képzésfejlesztési Bizottságok karonként felmérést készítenek a régió munkaerőpiacáról, intézményi szinten a projekt során létrejövő közös Képzéskoordinációs központ a felmérések eredményeit elemzi, és javaslatot tesz a problémák kezelésére. Várhatóan ezek a tevékenységek hozzájárulnak a nagyobb elhelyezkedési arányhoz, a jobb DPR-minősítésekhez, és munkáltatói elégedettség javulásához vezet.

 

9. K+F+I+O együttműködés fejlesztése az élelmiszergazdaság területén, különös tekintettel az élelmiszerbiztonság és gasztronómia vonatkozásaiban

Tervezett speciális tevékenységek:
• hungarikum (eredet-megjelöléssel és földrajzi árujelző oltalommal védett termékek, Hagyomány – Ízek – Régiók program védjegye) minősítési rendszerrel való kapcsolódás biztosítása.
• bor- és gasztroturizmushoz kapcsolódó felsőoktatási képzés- és tananyagfejlesztés.
• hálózatosodás a térségi élelmiszer- és élelmezés-biztonságért felelős szervezetekkel.

 


< Vissza